Impressum
Meer info over Bianco Evento

Bianco Evento

Firma naam: Bianco Evento GmbH
CEO: Bartosz Wodecki
Bedrijfs adres: Ullsteinstr.73, 12109 Berlin, Duitsland
Btw-nummer: DE301593786
Tel: 0049 30 330 060 59 10
Fax: 0049 30 330 060 59 19
E-mail: contact@bianco-evento.com


1. Disclaimer

1.1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina's zijn gemaakt met grote zorg. Voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Genoemde bijdragen kan de mening zijn van de auteur en niet noodzakelijkerwijs de mening van de aanbieder. Door het gebruik van deze website kan geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand komen.

1.2. Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan. De betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte site. De sites zijn gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet, op het moment van koppelen. Zonder concreet bewijs van een overtreding is een permanente controle van de gelinkte pagina's onmogelijk. Na kennisgeving van overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk te verwijderen.

2. Auteursrecht

De inhoud op deze website is onderworpen aan auteursrechten en/of handelsmerken. Het is verboden om de site, of enkele pagina’s of gedeeltelijke inhoud daarvan te reproduceren of te verspreiden. De reproductie, aanpassing, verspreiding of enige vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Zover de inhoud niet is gemaakt door de website exploitant, wordt er gekeken naar de auteursrechten van derden.

3. Privacy

Persoonlijke informatie verspreiden van gebruikers aan een derde partij voor marketing doeleinden is ten strengste verboden. Het versturen van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van deze website behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3.1. Privacy beleid

Wij beschouwen de bescherming van privacy als zeer belangrijk, daarom is het gebruik van onze website doorgaans mogelijk zonder invoering van uw persoonsgegevens. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (bijv. Naam, telefoonnummer, e-mailadres) gebeurt altijd op vrijwillige basis. De volgende informatie geeft weer hoe Bianco Evento met persoonlijke gegevens omgaat op deze website.

3.2. Toestemming voor gebruik van gegevens

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het volgend beschreven over opslag en gebruik van uw gegevens. Wijziging in dit privacy beleid wordt altijd op deze pagina geplaatst, zodat u altijd op de hoogte blijft welke informatie Bianco Evento verzameld en hoe deze wordt gebruikt. Tenzij toegestaan of vereist door de wet, zal Bianco Evento geen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen zonder voorafgaande toestemming.

3.3. Informatie in overeenstemming met de AVG

1.    De beheerder verwerkt persoonlijke gegevens verstrekt door de klant die een boetiek of winkel is of door een gebruiker die geïnteresseerd is in de producten van de beheerder, tijdens het gebruiken van de http://bianco-evento.com/ functionaliteiten en biancoevento.de portals, is gebaseerd op: (i) art. 6 par. 1 lid en AVG [1] in functie van toegang verlenen tot de klantendatabase of om de gebruiker laten gebruik maken van de functionaliteit om een bezoek aan een bepaalde winkel/boetiek van een bepaalde klant uit de klantendatabank te regelen en (ii) art. 6 par. 1 lid a) indien)) AVG in het geval van het zenden van marketingmarketingcommunicatie (versturen van de nieuwsbrief, e-mail en sms-berichten). In het verdere deel van dit Informatiedocument zijn de voorschriften met betrekking tot de klant ook van toepassing op de gebruiker.
2.    De beheerder kan persoonlijke gegevens van de klant verwerken in de vorm van profilering om zijn diensten optimaal af te stemmen op de voorkeuren van de klant. De beheerder neemt geen geautomatiseerde beslissingen over de klant op basis van de profilering waarnaar wordt verwezen in art. 22 uur. 1 en 4 AVG.
3.    De beheerder van persoonlijke gegevens van klanten die zijn verzameld via het online formulier op http://bianco-evento.com/ en biancoevento.de is Bianco Evento GmbH, Ullsteinstrasse 73, 12109 Berlin, VAT-UE: DE301593786, HRB: 170089.
4.    Gegevensbescherming inspecteur is Rafał Malujda, contactgegevens biuro@malujda.pl .
5.    De beheerder bewaart de persoonlijke gegevens van de klant totdat de klant de account of gegevens wil verwijderen, echter niet korter dan tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor potentiële claims of voor de periode vereist door afzonderlijke bepalingen met betrekking tot belasting- en boekhoudverplichtingen - afhankelijk van welke periode later verstrekt. Na deze datum worden de persoonlijke gegevens van de klant verwerkt door de beheerder op basis van art. 6 par. 1 lid van de AVG, d.w.z. voor doeleinden die voortvloeien uit de rechtmatige belangen van de beheerder voor direct marketingdoeleinden.
6.    De ontvangers van persoonlijke gegevens van de klant en de gebruiker verwerkt door de beheerder zijn bedrijven die de nieuwsbrief verzenden en bedrijven die zich bezighouden met positionering, terwijl de ontvangers van de persoonlijke gegevens van de gebruiker ook boetieks en winkels zijn die trouwkleding verkopen.
7.    De klant heeft het recht om van de beheerder toegang te vragen tot zijn persoonlijke gegevens, rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking, evenals het recht om gegevens over te dragen.
8.    De klant heeft het recht om op elk moment - om redenen die verband houden met zijn speciale situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 lid e) of f), inclusief profilering op basis van deze bepalingen. De beheerder zal dergelijke persoonsgegevens niet langer mogen verwerken tenzij hij aantoont dat er rechtsgeldige gronden voor verwerking bestaan die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de gronden voor het vaststellen, onderzoeken of verdedigen van claims.
9.    Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de klant het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.
10.    Indien de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder geschiedt op basis van de toestemming van de klant als bedoeld in art. 6 par. 1 lid a) AVG, heeft de klant het recht de toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten, die werd gemaakt op basis van toestemming vóór de intrekking.
11.    De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, namelijk bij de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
12.    Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de klant is een contractuele vereiste en is vrijwillig. Het niet verstrekken van persoonsgegevens resulteert in het onvermogen om de service te leveren.

3.4. Data management

Bianco Evento behoudt uw persoonsgegevens alleen zolang het nodig is voor onze relatie en een bepaalde periode daarna om te reageren op vragen of zoals vereist door de federale en provinciale wetten. U hebt altijd de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken door het sturen van een schriftelijk brief aan ons bedrijf adres: Bianco Evento Ullsteinstr.73 12109 Berlijn - Duitsland of door het sturen van een e-mail naar contact@bianco-evento.com met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. In sommige gevallen, wanneer u een aanvraag heeft ingevuld, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke identificeerbare informatie te delen met een erkende speciaalzaak die Bianco Evento producten verkopen in uw omgeving, zodat zij met u contact op kunnen nemen. Mocht u in de tussentijd al contact hebben gehad met een bruidsmodezaak, stuur ons dan even een annulering.

3.5. Het gebruik van Google Analytics / Cookies

Bianco Evento wil graag uw wensen en belangen beter begrijpen, om u zo de beste ervaring en optimale service te verlenen op de Homepage. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies": tekstbestanden, die zijn opgeslagen op uw computer om zo uw gebruik op die website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie, over uw gebruik van deze website, wordt normaliter aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
In het geval van activering van IP-block op deze website, zal uw IP-adres eerst binnen de lidstaten van de Europese Unie verlaagd worden of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS. Namens de exploitant van deze site zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages opstellen en verstrekken van andere website-activiteit en internet gerelateerde diensten aan de websitebeheerder. De informatie waarover Google Analytics door uw IP-adres beschikt wordt niet samengevoegd met andere data van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Maar we wijzen u erop dat in dit geval u niet optimaal gebruik maakt van alle functies van de website.
U kunt het ook voorkomen dat het gebruik wordt gegenereerd door cookies, door de volgende link te downloaden en browser plug-in en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Social Plug-ins

Onze website maakt gebruik van Social Plug-ins ( " Plug-ins " ) uit verschillende sociale netwerken. Met behulp van plug-ins kunt u bijvoorbeeld producten aanbevelen.

4.1. Facebook

We maken gebruik van Plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt bestuurd vanuit de Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( " Facebook" ).
De link voor het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy

4.2. Google+

We maken gebruik van Plug-ins van het sociale netwerk Google+, dat wordt beheerd door Google.
Privacy Policy van Google: U vindt de link voor het privacy beleid van Google hier. http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

4.3. Twitter

We maken gebruik van Plug-ins van het sociale netwerk Twitter, die opereert vanuit de Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter").
U vindt de link van het privacy beleid van Twitter hier: https://twitter.com/privacy

4.4. Pinterest

We maken gebruik van Plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, die wordt bediend vanuit Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest").
U vindt de link van het privacy beleid van Pinterest hier: http://about.pinterest.com/privacy

4.5. Youtube

We maken gebruik van plug-ins van de website Youtube, die opereert vanuit Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Youtube").
U vindt de link voor het privacy beleid van Youtube hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

5. Voorwaarden en privacy beleid retailers

Onze website bevat een registratiedocument voor de erkende retailers. Deze retailers hebben hun eigen privacy beleid, die kan worden gevonden via de online shop onder privacy policy. Via de online shop vindt u ook de algemene voorwaarden voor de bruidsmodezaken.